Sesizări

Model sesizare colectare separată deșeuri

Copiază textul de mai jos, completează-l cu datele tale și trimite-l pe mail sau prin poștă autorităților responsabile.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101 / 2006 a serviciului de salubrizare, republicate, și ale Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor, republicate:

  • autoritățile locale (Primăria și Consiliul Local) au obligația de a organiza serviciul de salubrizare într-un oraș sau o comună
  • trebuie să se asigure colectarea separată pentru minim 4 fracții de deșeuri reciclabile: hârtie, metal, plastic și sticlă

 

 

SESIZARE

Subsemnatul/a ……………………………………….., domiciliat/ă în ………………………………………….,

CNP…………………………….., nr. telefon………………………, în calitate de utilizator al serviciilor

de salubrizare din localitatea …………………………………….., prin prezenta, doresc să sesizez

instituția pe care o reprezentați despre faptul că în localitatea menționată nu s-au

implementat măsurile necesare colectării separate a deșeurilor

Situația concretă la care fac referire constă în faptul că nu există infrastructura

necesară pentru colectarea separată a deșeurilor.

/ deșeurile sunt amestecate în singura mașină care vine să le ridice.

Vă rog să întreprindeți măsurile necesare pentru analizarea situației reclamate
și să îmi comunicați rezultatul acestora la adresa de e-mail: ……………………………………………….

Mulțumesc,
…………………………………………
(nume)

Model sesizare deșeuri aruncate neconform

Copiază textul de mai jos, completează-l cu datele tale și trimite-l pe mail sau prin poștă autorităților responsabile. Este recomandat ca mesajul să fie însoțit de câteva fotografii exemplificative.

SESIZARE

Bună ziua,

Subsemnatul/a ……………………………………….., domiciliat/ă în ………………………………………….,

CNP…………………………….., nr. telefon………………………, prin prezenta, doresc să sesizez deșeuri

abandonate neconform în …………………………………………………………. (județ / oraș/ sat / stradă).

Vă rog să întreprindeți demersurile legale și să îmi comunicați situația din teren, măsurile
dispuse și sancțiunile aplicate la adresa de e-mail: ………………………………………………………………… .

 

Mulțumesc,


…………………………………………
(nume)