Sesizări

Model sesizare colectare separată deșeuri

Copiază textul de mai jos, completeaza-l cu datele tale si trimite-l pe mail sau prin posta autoritatilor responsabile.

SESIZARE

 

Subsemnatul/a ……………………………………….., domiciliat/ă în ………………………………………….,

CNP…………………………….., nr. telefon………………………, în calitate de utilizator al serviciilor

de salubrizare din localitatea …………………………………….., prin prezenta, doresc să sesizez

instituția pe care o reprezentați despre faptul că în localitatea menționată

– nu s-au implementat măsurile necesare colectării separate a deșeurilor

– s-au implementat măsurile necesare colectării separate a deșeurilor, însă modul de
ridicare a deșeurilor colectate nu este efectuat în mod corespunzător.

Situația concretă la care fac referire constă în faptul că deșeurile sunt amestecate în
singura mașină care vine să le ridice.

Vă rog să întreprindeți măsurile necesare pentru analizarea situației reclamate
și să îmi comunicați rezultatul acestora la adresa de e-mail: ………………………………………………………

Mulțumesc,
…………………………………………
(nume)

Model sesizare deșeuri aruncate neconform

Copiază textul de mai jos, completeaza-l cu datele tale si trimite-l pe mail sau prin posta autoritatilor responsabile. Opțional – mesajul va fi însoțit de câteva fotografii exemplificative.

SESIZARE

Bună ziua,

Subsemnatul/a ……………………………………….., domiciliat/ă în ………………………………………….,

CNP…………………………….., nr. telefon………………………, prin prezenta, doresc să sesizez deșeuri

abandonate neconform în …………………………………………………………. (județ / oraș/ sat / stradă).

Vă rog să întreprindeți demersurile legale și să îmi comunicați situația din teren, măsurile
dispuse și sancțiunile aplicate la adresa de e-mail: ………………………………………………………………… .

 

Mulțumesc,


…………………………………………
(nume)