Activități

Așa cum vă spuneam, scopul proiectului Cu Apele Curate este, în principal, acela de a lupta împotriva poluării cu plastic a apelor Dunării. Acest lucru presupune atât combaterea poluării istorice, prin activități de colectare a deșeurilor deja existente în albia fluviului, cât și identificarea și implementarea unor soluții de diminuare a deversărilor pe viitor.

Locuitorii orașelor dunărene sunt primii afectați de poluarea apelor cu plastic și, în același timp, sunt și cei ale căror inițiative pot avea un impact direct asupra ameliorării situației actuale.

Principala miză a evenimentelor noastre este coagularea comunității locale în jurul acestei probleme comune, care se adresează tuturor locuitorilor, indiferent de vârstă sau ocupație.

Programul de granturi Lidl "Cu Apele Curate" – Proiecte câștigătoare

GRANT MIC

Proiectul propune activități de educare, sensibilizare și încurajare a colectării separate a deșeurilor în zona de promenadă a falezei Dunării din Galați, prin amplasarea de pubele personalizate cu mesaje, organizarea de ateliere interactive, flash mob și concursuri.

Program de reducere a deșeurilor din plastic prin instalarea de sisteme de fitrare a apei în 5 unități de învățământ din Cernavodă și organizarea de sesiuni informative pentru părinți și elevi pentru tranziția către eliminarea PET-urilor și a paharelor din plastic de unică folosință.

Proiectul vizează promovarea aplicației Panoul de Bord în rândul localnicilor din comunitățile dunărene, cu scopul transmiterii de sesizări cu caracter juridic catre autorități, pentru semnalarea deșeurilor abandonate ilegal pe malurile / în apele fluviului.

Proiectul invită și implică 3 școli din județul Giurgiu în activități de educare și sensibilizare – sesiuni de informare cu privire la impactul negativ al poluării cu plastic, ateliere de capacitare a folosirii metodei Photo Voice, organizare de expoziții foto și crearea unui mural cu vopsea Airlite.

Sunt vizate atât campanii de informare privind cantitățile si tipurile de plastic ce provin din produse igienico-sanitare, modul în care acestea afectează apa, solul și biodiversitatea, cât și campanii de promovare a alternativelor la produsele din plastic de unică folosință / nereciclabil.

GRANT MARE

Proiectul își propune să crească gradul de reciclare a deșeurilor din Delta Dunării prin organizarea unui program pilot de colectare separată a deșeurilor în satul Letea. Acesta va fi îndeplinit prin organizarea de campanii de informare și de colectare la nivel local.

Proiectul se adresează atât locuitorilor , cât și autorităților din 14 comunități rurale riverane din Mehedinți (Eșelnița, Simian, Hinova, Ostrovul Corbului, Batoți, Vrancea, Crivina, Țigănași, Ostrovul Mare, Gogoșu, Gruia, Pristol, Gârla Mare și Salcia), în vederea creșterii gradului de informare și sensibilizare pe tema poluării cu plastic și crearea unui model participativ de planificare locală a managementului gestionării deșeurilor din plastic.

Vizează eliminarea deșeurilor din plastic din zonele naturale și turistice ale Deltei Dunării, cu scopul de a reduce cantitatea deșeurilor reciclabile abandonate și de a minimiza impactul activităților antropice asupra mediului natural. Motorul proiectului va fi Patrula Zero Plastic, care va circula pe canalele Deltei pentru a colecta plasticul plutitor și a-l transporta către cele 20 de țarcuri amplasate în zonele de implementare a proiectului.

Program de îmbunătățire a condițiilor de habitat pentru păsările de apă pe culoarul de migrație Dunăre – Parcul Natural Comana – Parcul Natural Văcărești prin organizarea de activități de conștientizare, organizare comunitară și educație.

Proiectul propune reducerea cantității de plastic din Delta Dunării prin promovarea unui comportament responsabil vizavi de colectarea deșeurilor și cunoașterea biodiversității din zonă prin oferirea de tururi ghidate localnicilor și turiștilor care colectează câte 1 kg de deșeuri din plastic.

Evenimente

46 Shares
Share46
Share
Tweet
Pin