Despre noi

Video

Breaking News!

Poluarea cu plastic a oceanului planetar reprezintă una dintre cele mai grave probleme de mediu la nivel global, organisme internaționale estimând că până în anul 2050 este posibil să avem în ape mai mult plastic decât pește. De aceea UN Environment a dedicat Ziua Internațională a Mediului din anul 2018 combaterii poluării apelor cu plastic. Cu acest prilej, statele și marile companii mulți-naționale au fost invitate să-și asume planuri și ținte legate de reducerea acesteia.

Fenomenul este îngrijorător și în România: în fiecare an, curgerile (râuri) și acumulările de apă dulce (lacuri, Delta Dunării) în special, sunt invadate de cantități uriașe de plastic aduse de viituri, fapt ce periclitează biodiversitatea acvatică, calitatea apelor și valoarea peisagistică a acestora. Conform unei estimări a ARBDD – Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, 4,2 tone de plastic sunt transportate în fiecare zi (1.533 t/an) de Dunăre, colector cvasi-integral al rețelei hidrografice din România, în Marea Neagră.

O intervenție în sensul reducerii acestei cantități trebuie să vizeze atât poluarea istorică, prin acțiuni de colectare a plasticului deja existent în albia fluviului, cât și măsuri de prevenire și combatere a deversărilor viitoare. Ambele categorii de activități sunt necesare și trebuie menținute pe termen lung, și extinse în tot bazinul Dunării și al afluenților săi, de pe teritoriul României și în toate celelate țări riverane.

Acesta este scopul proiectului Cu apele curate (de la vărsare până la izvoare).

Obiectivele concrete ale proiectului sunt menite să acționeze împreună în sensul reducerii poluării cu plastic a apelor Dunării și vizează:

Educație (conștientizarea problemei și implicare în implementarea soluțiilor): programe privind protecția mediului, modalități de reducere a poluării apelor cu plastic, reciclare etc., derulate în școli și în comunitățile locale;

Organizare comunitară: mobilizare civică, responsabilizare socială și împlicare în rezolvarea problemei punctuale a poluării cu plastic a apelor Dunării;

Modele de bună practică: implementarea de soluții concrete de reducere și prevenire a poluării cu plastic a apelor Dunării;

Voluntariat: implicare individuală și comunitară în acțiuni organizate în comunitătile locale, cu sprijin logistic și administrativ din partea organizatorilor și partenerilor;

Politici publice: dezbateri / ateliere pentru identificarea și îmbunătățirea sistemelor și politicilor publice de prevenire și combatere a poluării cu plastic a apelor, la nivel local și național;

Finanțare proiecte (grant-uri): derulate în comunitățile din lungul Dunării, cu implicarea acestora, în scopul reducerii poluării cu plastic a apelor fluviului.

Proiectul “Cu apele curate” se va desfășura în două etape principale.

Prima etapă va avea loc în luna mai și va constă în TABĂRA DE VOLUNTARIAT și curățenie din Delta Dunării (Sfântu Gheorghe). În cadrul acesteia, patru serii a câte 25 de voluntari petrec câte o săptămână la Sfântu Gheorge și fac acțiuni zilnice de ecologizare a zonelor strict protejate de pe insula Sacalin.

  • participanții (voluntari) provin din comunități din lungul Dunării;
  • pe parcursul taberei, voluntarii și membrii comunității locale din Sfântu Gheorghe încep să construiască din deșeurile colectate o instalație (ce va reproduce un pește de dimensiuni mari) care să fie deopotrivă folosită că punct de colectare pe parcursul sezonului cât și pentru a ilustra vizual impactul poluării cu plastic a apelor Dunării;
  • pe parcursul taberei vom realiza un serial (foto/video) cu jurnalul voluntarului (profil de voluntar, rezultate, informații relevante, întâmplări inedite), menit să informeze publicul, țindându-l la curent zi de zi cu derularea programului.

A două etapă a proiectului va fi precedată de acțiuni de pregătire a ei, ce vor avea loc în 10 orașe de-a lungul Dunării, unde se vor organiza clustere de voluntari care să se ocupe de curățarea apelor fluviului Astfel, se va promova platforma de voluntariat (aflată pe siteul cuapelecurate.ro), înscrierea voluntarilor, pregătirea locală a acțiunilor de curățenie ce vor constitui a două etapă a proiectului.

Această va avea loc în luna iunie, între Ziua Mediului (5 iunie) și Ziua Dunării (29 iunie). În toate cele 10 comunitățile selectate vor avea loc acțiuni de curățenie cu voluntari, acțiuni de promovare, conștientizare etc. Programarea activităților se va face din aval în amonte – respectiv, de la Giurgiu la Drobeta Turnu Severin.

Materialul plastic colectat de pe malurile Dunării, în cele 10 comunități, va fi utilizat pentru realizarea de instalații, proiecte practice și artistice cu rol de conștientizare a gravității problemei și promovare a mesajului #cuapelecurate (“Tu ce faci pentru o vară #cuapelecurate?”)

În această etapă, comunicarea se concentrează pe promovarea acțiunilor organizate și stimularea altor inițiative individuale, de grup sau comunitare ce contribuie la reducerea și/sau combaterea poluării apelor cu plastic (pe durata verii) și comunicarea lor pe canalele proiectului (site, facebook, instagram) sub mesajul #cuapelecurate.

Proiectul Cu apele curate este inițiat împreună cu Lidl România.

În contextul aderării Lidl România, la Pactul Global al Națiunilor Unite (UN Global Compact), una dintre temele de implicare socială alese de companie, în acord cu politică grupului din care face parte, pentru perioada 2019-2020, cu continuare pe termen mediu și lung, este de reducere a cantității de plastic din mediul înconjurător. Pentru un plus de impact, activitățile din cadrul proiectului #cuapelecurate se vor concentra pe diminuarea cantității de plastic din apele Dunării, temă ce contribuie la șase din cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă: 6 Apă curată, 12 Consum și producție responsabile, 13 Acțiune climatică, 14 Viață subacvatică, 15 Viață pe uscat și 17 Parteneriate pentru obiective.

 

Parteneri

Înscrie-te voluntar!

0
voluntari
0
kg de plastic colectate