Despre proiect

Breaking News!

Dacă ar auzi de un monstru acvatic de 4,2 tone semnalat în Dunăre,  mulți ar crede că este vorba de un basm sau de fake news. Din păcate, nu avem de a face nici cu una, nici cu alta, ci cu o realitate de dimensiuni cu adevărat înspăimântătoare: conform unei estimări a ARBDD – Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunării, 4,2 tone de plastic sunt transportate în fiecare zi (1.533 t/an) de Dunăre, colector cvasi-integral al rețelei hidrografice din România, în Marea Neagră.

Este greu să exagerăm măsura teribilă a flagelului, care face ca metaforele să pară niște biete diminutive. Asistăm, cei mai mulți fără să știm, la un dezastru de proporții mitice, ce are loc zi de zi. Iată o cauză care nu ar trebui să lăse nepăsător pe nimeni, o temă de acțiune pentru fiecare dintre noi.

Dunărea, apele noastre, merită aceasta. Dincolo de sentimente nobile și vorbe frumoase, merită acțiune. Fapte care să tragă un semnal de alarmă și să dea un exemplu și un semnal pentru schimbarea atitudinii fiecăruia față de problema poluării apelor. Este ceea ce își propune proiectul “Cu apele curate”: să pună început acțiunii de salvare a apelor țării noastre de plaga deșeurilor plastice.

 

Cu apele curate

Astfel, scopul proiectului nostru este să genereze o intervenție în sensul reducerii canității de plastic din apele Dunării, o acțiune care va viza atât poluarea istorică, prin acțiuni de colectare a plasticului deja existent în albia fluviului, cât și măsurile de prevenire și combatere a deversărilor viitoare.

Din cauza dimensiunilor fenomenului poluării, ambele categorii de activități amintite sunt necesare și trebuie menținute pe termen lung și extinse în tot bazinul Dunării și al afluenților săi, de pe teritoriul României și în toate celelate țări riverane.

Doar astfel putem spera că vom avea în viitor o țară cu apele curate… de la vărsare până la izvoare.

Știm că o asemenea încercare are nevoie, pentru a fi încununată de succes, de forțe pe măsura răului cu care luptăm. Asemenea forțe pot fi obținute doar prin unire, de aceea proiectul aduce laolaltă parteneri din sectorul neguvernamental, structurile guvernamental-administrative și mediul de afaceri, si este dezvoltat în parteneriat cu UN Environment, folosind materiale relevante redactate de acest organism internațional și urmărind, dintre direcțiile trasate de acesta, acele teme relevante pentru România.

Ne vom axa pe acțiuni concentrate în comunitățile din județele aflate în lungul fluviului și în Delta Dunării, derulate cu acordul și în parteneriat cu autoritățile administrativ teritoriale relevante (prefecturi, consilii județene, primării etc.).

Obiectivele concrete ale proiectului sunt menite să acționeze împreună în sensul reducerii poluării cu plastic a apelor Dunării și vizează:

 • Educație (conștientizarea problemei și implicare în implementarea soluțiilor): programe privind protecția mediului, modalități de reducere a poluării apelor cu plastic, reciclare etc., derulate în școli și în comunitățile locale
 • Organizare comunitară: mobilizare civică, responsabilizare socială și împlicare în rezolvarea problemei punctuale a poluării cu plastic a apelor Dunării
 • Modele de bună practică: implementarea de soluții concrete de reducere și prevenire a poluării cu plastic a apelor Dunării
 • Voluntariat: implicare individuală și comunitară în acțiuni organizate în comunitătile locale, cu sprijin logistic și administrativ din partea organizatorilor și partenerilor
 • Politici publice: dezbateri / ateliere pentru identificarea și îmbunătățirea sistemelor și politicilor publice de prevenire și combatere a poluării cu plastic a apelor, la nivel local și național
 • Finanțare proiecte (grant-uri): derulate în comunitățile din lungul Dunării, cu implicarea acestora, în scopul reducerii poluării cu plastic a apelor fluviului

Proiectul “Cu apele curate” se va desfășura două etape principale.

 1. Prima va avea loc în luna mai și va consta în TABARA DE VOLUNTARIAT și curățenie din Delta Dunării (Sfântu Gheorghe). În cadrul acesteia, patru serii a câte 25 de voluntari petrec câte o săptămână la Sfântu Gheorge și fac acțiuni zilnice de ecologizare a zonelor strict protejate de pe insula Sacalin.
  • participanții (voluntari) provin din comunități din lungul Dunării
  • pe parcursul taberei, voluntarii și membrii comunității locale din Sfântu Gheorghe încep să construiască din deșeurile colectate o instalație (ce va reproduce un pește de dimensiuni mari) care sa fie deopotriva folosita ca punct de colectare pe parcursul sezonului cat si pentru a ilustra vizual impactul poluării cu plastic a apelor Dunării
  • pe parcursul taberei vom realiza un serial (foto/video) cu jurnalul voluntarului (profil de voluntar, rezultate, informatii relevante, intamplari inedite), menit să informeze publicul, țindându-l la curent zi de zi cu derularea programului.
 2. A doua etapă a proiectului va fi precedată de acțiuni de pregatire a ei, ce vor avea loc in 10 orase de-a lungul Dunarii, unde se vor organiza clustere de voluntari care sa se ocupe de curățarea apelor fluviului Astfel, se va promova platforma de voluntariat (aflata pe siteul cuapelecurate.ro), înscrierea voluntarilor, pregătirea locală a acțiunilor de curățenie ce vor constitui a doua etapă a proiectului.

Aceasta va avea loc în luna iunie, între Ziua Mediului (5 iunie) și Ziua Dunării (29 iunie). În toate cele 10 comunitățile selectate vor avea loc acțiuni de curățenie cu voluntari, acțiuni de promovare, conștientizare etc. Programarea activităților se va face din aval în amonte – respectiv, de la Giurgi la Drobeta Turnu Severin.

Materialul plastic colectat de pe malurile Dunării, în cele 10 comunități, va fi utilizat pentru realizarea de instalații, proiecte practice și artistice cu rol de conștientizare a gravității problemei și promovare a mesajului #cuapelecurate (“Tu ce faci pentru o vară #cuapelecurate?”)

În această etapă, comunicarea se concentrează pe promovarea acțiunilor organizate și stimularea altor inițiative individuale, de grup sau comunitare ce contribuie la reducerea și/sau combaterea poluării apelor cu plastic (pe durata verii) și comunicarea lor pe canalele proiectului (site, facebook, instagram) sub mesajul #cuapelecurate.