150 de localități Dunărene vor beneficia de ghiduri de colectare separată

Asociația Mai Mult Verde a realizat alături de Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară o cercetare privind modalitatea de gestionare a deșeurilor în localitățile riverane Dunării

Colectarea separată și buna gestionare a deșeurilor rămân cele mai eficiente proceduri pentru a evita poluarea apelor cu plastic. Aceasta este principala concluzie a unei cercetări realizate de Asociația Mai Mult Verde împreună cu Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI). Cele doua organizații au analizat modalitatea de gestionare a deșeurilor în localitățile riverane Dunării, cu scopul de a identifica posibilele cauze privind poluarea cu plastic a apelor, dar și măsurile necesare pentru a gestiona problema deșeurilor municipale. În prezent, județul Tulcea are cea mai bună performanță dintre județele riverane.

Cercetarea a vizat localitățile de pe malul Dunării din 12 județe, localități care pot avea cea mai mare contribuție la poluarea din surse de pe uscat cu deșeuri de plastic, respectiv, Brăila, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Mehedinți, Olt, Teleorman și Tulcea.

Pe lângă județul Tulcea, performanțe bune și cu rate de reciclare în creștere s-au putut observa și în județul Teleorman, în special în localitatea Zimnicea, unde rata de reciclare este cea mai mare comparativ cu celelalte localități analizate, Frecăței și Mărașu din județul Brăila, Socol, Berzasca și Pojejena din județul Caraș-Severin.

Compararea datelor este însă dificilă având în vedere faptul că metoda de calcul diferă, ținând cont de raportarea la cantitatea de deșeu reciclabil sau la cantitatea totală de deșeu menajer. Totodată, s-a constatat că în localitățile cu rate mari de reciclare, metoda folosită este prin raportare la cantitatea de deșeuri reciclabile generate. Unul dintre exemple este orașul Zimnicea care a raportat o rată de reciclare de 50% în anul 2020.

Asociația Mai Mult Verde sprijină autoritățile și comunitățile locale în procesul de colectare separată a deșeurilor

Pe fondul îngrijorării tot mai mari cu privire la impactul plasticului asupra oceanelor, ecosistemelor și sănătății umane, Asociația Mai Mult Verde trage un semnal de alarmă și își propune, împreună cu FADI, să dezvolte și să distribuie ghiduri de implementare a sistemelor de colectare separată (pe fracții) a deșeurilor, în aproximativ 150 de localități dunărene.

În România anului 2021, avem încă zeci de localități în care deșeurile nu sunt colectate sau sunt preluate nediferențiat, doar pentru a ajunge la gropile de gunoi, transformate între timp în munți de gunoi. Sunt acele sute de mii de tone de deșeuri pe care le vedem în fiecare an în natură și care, mai devreme sau mai târziu, ajung în ape. Unele se dezintegrează, dar cele de plastic rămân pentru sute de ani. Unii edili au înțeles asta. Alții au nevoie de sprijin”, a declarat Doru Mitrana, Președinte al Asociației Mai Mult Verde.

Conform celor raportate, există încă localități în care deșeurile nu se colectează, ceea ce conduce la concluzia că în acele localități potențialul de poluare a apelor este foarte ridicat.

Este dovedit faptul că gestionarea deșeurilor în cadrul Sistemelor de Management Integrat a Deșeurilor (SMID), reprezintă soluția ideală, deoarece această procedură asigură fluxul normal al deșeurilor de la generator, respectiv de la gospodărie, către instalații de prelucrare, așa cum este cazul stațiilor de sortare ale deșeurilor reciclabile și pregătirea lor pentru reciclare. Dintre județele analizate, în cazul a trei județe – Caraș-Severin, Olt și Mehedinți, sistemul a intrat în operare la finalul anului 2020 și respectiv 2021, ceea ce explică lipsa rezultatelor. În plus, mai sunt județe în care nu s-au finalizat licitațiile pentru atribuirea contractelor de delegare, așa cum este cazul județelor Brăila și Constanța. Acolo unde încă sunt sincope trebuie identificate cauzele dar și soluțiile potrivite fiecărei situații”, a adăugat Liliana Nichita, Director al Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară.

În ceea ce privește factorii de influență identificați în buna funcționare a sistemelor de colectare separată și rata de reciclare a deșeurilor municipale, au fost observate următoarele aspecte:

  • Tariful plătit de populație – În localitățile în care tariful este mai mare și performanța este una pozitivă. Județul Tulcea are cel mai mare tarif perceput în mediul rural (6,17 lei / pers. / lună) comparativ cu mai puțin de 4 lei în alte localități. Acest lucru demonstrează că acolo unde serviciile sunt plătite, iar costurile privind deșeurile sunt acoperite, se observă și o performanță pozitivă.
  • Modalitatea de colectare – La platforme publice sau din poartă în poartă. Procesul de colectare cât mai în apropiere de sursa de generare este unul dintre factorii de influență cei mai importanți, iar în localitățile în care s-a trecut de la colectarea la platformă la colectarea din poartă în poartă, s-a înregistrat și o creștere a deșeurilor reciclabile colectate.
  • Numărul fracțiilor de deșeuri reciclabile colectate – Numărul fracțiilor colectate este important deoarece influențează atât comportamentul populației care participă la sistem, cât și calitatea deșeului colectat. În funcție de cantitatea și structura deșeului generat, numărul de fracții colectate se adaptează la specificul local.
  • Frecvența de colectare – Aceasta se adaptează în funcție de volumele de colectare disponibile și de cantitățile estimate ce urmează a fi colectate, și se stabilesc ulterior în contractele de delegare.
  • Campaniile de informare pentru populație – Informarea are un rol important. În localitățile în care sunt derulate astfel de campanii, crește atât numărul participanților la sistem, cât și calitatea și cantitatea deșeurilor colectate separat. În județul Tulcea au avut loc campanii susținute în primul an de funcționare a SMID, ceea ce a asigurat succesul acestui sistem.

Pentru a obține aceste date relevante cu privire la modul de gestionare a deșeurilor municipale, Asociația Mai Mult Verde împreună cu Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară au solicitat informații de la autoritățile abilitate, în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, precum și în temeiul Legii 86/2000 privind ratificarea Convenției de la Aarhus. Numărul total de solicitări transmise s-a ridicat la 144, în urma cărora au fost primite doar 67 de răspunsuri. Colectarea acestor date s-a realizat în perioada august – septembrie 2021.

Cercetarea face parte din programul Cu Apele Curate, o inițiativă Mai Mult Verde, susținuta de Lidl România. Strategia REset Plastic a Grupului Schwarz, din care retailerul face parte, cuprinde cinci zone de acțiune – de la evitarea folosirii plasticului în ambalaje și regândirea designului acestora, la reciclare și acțiuni de ecologizare, până la inovare și educare în domeniu.

Demersul „Cu Apele Curate” a fost inițiat în 2019 ca un apel la implicare în combaterea și prevenirea poluării cu plastic a apelor, adresat membrilor comunităților și autorităților publice din localitățile dunărene.

0 Shares
Share
Share
Tweet
Pin